Author Archive

Tổng hợp

Dinh dưỡng cho người mang thai sản phẩm

Dinh dưỡng cần thiết cho người mang thái : Khi biết đã có thai, phải bắt đầu theo dõi việc ăn uốhg từ ngày ấy của người mang thai,
Tổng hợp

TRIẾT LÝ KINH DOANH – MƯỢN GÀ ĐẺ TRỨNG (P5)

Lượng vốn đầu tư ban đầu là khoảng 2.000.000 đô-la Mĩ, trong dó Vinh Trí Kiện chiếm 60% cổ phần. >>Xem thêm thống tin kinh doanh: tại đây Vì