biến động giá VL đến Giá đền bù GPMB của căn hộ Gold Tower

Trong thời gian qua , chỉ số giá xây dựng căn hộ Gold Tower tăng đột biến và đã có nhiều văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh chi phí XD trong TMĐT, TDT , HĐ để phù hợp với diễn biến thị trường.
Tuy nhiên, còn 1 vấn đề chưa thấy đề cập đến là Chi phí đền bù , GPMB cho nhà cửa, vật kiến trúc .
Rõ ràng với việc chi phí XD mới tăng cao thì khoản chi phí này cũng phải tăng tương ứng thì mới thực hiện được việc GPMB.
Nếu cứ tiếp tục áp giá đền bù khi XD phương án GPMB theo đơn giá hiện hành thì chắc chắn căn hộ Gold Tower sẽ vướng mắc khi thực hiện và dẫn đến vượt TMĐT. Không chỉ chỉ số giá XD ảnh hưởng đến vấn đề đền bù mà còn vấn đề thị trường đất đai, bất động sản nữa, nó cũng ảnh hưởng lớn đến việc đền bù, GPMB. Đúng đây là vấn đề hiện đang nóng trong các công trình căn hộ Gold Tower

Việc giải ngân và tiến độ của các công trình chậm cũng là do việc đền bù và GPMB chậm!

Thứ nhất: Người nằm trong phạm vi đền bù giải tỏa của công trình không đồng ý với giá đền bù mà nhà nước ban hành trong thời điểm hiện tại!

Thứ 2: Các công trình khi lập dự án, chi phí đền bù ở dạng tạm tính, sau khi có phương án đền bù xong thì chênh lệch khá lớn!

Theo em biết thì các cơ quan chức năng hiện đang chuẩn bị ban hành giá đền bù gần sát với giá thị trường hơn! Để từ đó vấn đề này sẽ bớt “nóng” như hiện nay nữa!

Việc giá VLXD tăng liên tục có ảnh hưởng đến giá bồi thường GPMB ko? xin thưa các Bạn là có, tuy nhiên việc này trong các NĐ hướng dẫn của CP giao cho các địa phương rồi. Các địa phương phải chủ động xử lý thôi. Tôi đc biết nhiều địa phương đã ban hành hệ số điều chỉnh trong tháng 3/4 vừa qua.

Đúng ra, việc điều chỉnh giá VLXD mà Bộ XD ko nên ôm đồm mà nên cho chủ trương chung và giao tất cả cho từng địa phương xử lý cụ thể đồng thời hướng dẫn cách tính toán điều chỉnh thôi.

Post A Comment