Chiron Vuông Góc Với La Hầu

Chiron Vuông Góc Với La Hầu

Tử Vi Của Bạn Có Chiron Vuông Góc Với La Hầu Nói Lên Điều Gì

Trong tử vi của bạn Chiron vuông góc với Trục La Kế. Đây thường được coi là một góc hợp xấu; tuy nhiên, trong cách sắp xếp này, Chiron có ảnh hưởng độc đáo đến nghề nghiệp của bạn, kêu gọi bạn nhận thức một cách có ý thức về ảnh hưởng của nó trong suốt quá trình làm việc. Vị trí này cho thấy những điểm ngoặt trong nghề nghiệp của bạn xảy ra khi bạn thấy mình ở bên lề, một người ngoài cuộc trong hệ thống bạn đang làm việc. Chính vào thời điểm quan trọng này khi bạn bắt đầu tạo ra vận mệnh độc đáo của chính bạn, nhận ra rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn ở bên lề hoặc cạnh sự nghiệp của mình, chứ không phải ở trung tâm. Cái nhìn sâu sắc này giải phóng bạn đi theo tiếng gọi của bản thân.

Nghề Nghiệp Phù Hợp

Góc hợp này chỉ ra rằng nghề nghiệp của bạn liên quan đến việc kết hợp cái gì đó chủ quan và vô hình hơn vào công việc. Mặc dù điều này khiến bạn cảm thấy là người ngoài, nhưng sự thật là bạn đang nhận thức rõ về những gì hệ thống cần là trọn vẹn. Chiron là hình ảnh của người cố vấn và người chữa bệnh nguyên mẫu, người dạy những cậu thiếu niên bị tước bỏ quyền trở thành anh hùng. Tương tự, thách thức của bạn là nắm lấy những gì đã bị từ bỏ và tích hợp lại vào hệ thống. Bạn là người bênh vực cho những cách tiếp cận không hoàn toàn mang tính cơ học, kinh tế và dựa trên lý trí. Vì vậy, có thể điều này sẽ thúc đẩy bạn vào nguyên tắc ‘thay thế’, bổ sung những gì được chấp nhận chung. Điều này có thể dẫn bạn vào các lĩnh vực chữa bệnh hoặc liệu pháp không chính thống, giáo dục không bình thường, hoặc các triết lý khác biệt. Thách thức của bạn là tích hợp những điều này vào nghề nghiệp bạn chọn mà không bị kỳ thị khi cảm thấy là một người ngoài cuộc. Trớ trêu thay, bạn tìm thấy vị trí của mình trong những ý tưởng thay thế ở hệ thống bạn đang hiện hữu. Điều quan trọng là nhận ra rằng đó là vết thương của bạn và việc dễ bị tổn thương dẫn bạn đến với nghề nghiệp của bạn, chứ không phải rời bỏ nó.

Post A Comment