dự án đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Một dự án đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hoàn chỉnh bao gồm 2 phần là thiết kế cơ sở và phần thuyết minh dự án. Riêng phần thiết kế cơ sở đã bao gồm phần bản vẽ và phần thuyết minh thiết kế cơ sở.

Để lập được dự án cần phải có sự tham gia của các bộ môn khác nhau như bộ môn kết cấu, điện, nước, kiến trúc, kinh tế.

Đồ án Môn Kinh tế xây dựng 2 tại trường ĐHXD cụ thể hóa việc tính toán một số chỉ tiêu dự án (tương ứng với chương Phân tích tài chính và hiệu quả đầu tư) và Hồ sơ mời thầu.

Có thể nói nếu Gold Tower 275 Nguyễn Trãi là Kỹ sư kinh tế xây dựng thì bạn có thể hoàn toàn chủ trì việc lập thuyết minh dự án đầu tư (ý chủ trì ở đây là về tỷ trọng công việc trong dự án thôi – chứ chức danh chủ trì thì phải chờ bạn có được chứng chỉ hành nghề kỹ sư cơ) :cool:

Để lập được tốt dự án đầu tư thì mình có một kinh nghiệm nho nhỏ là nghiên cứu thật kỹ các quy định hiện hành về lập dự án đầu tư của Bộ Xây dựng, một số văn bản của Bộ tài nguyên môi trường (về giao đất, thuê đất…), quy định của Bộ tài chính (về khấu hao, lệ phí thanh quyết toán, thuế suất VAT, ưu đãi về thuế TNDN…), suất đầu tư của các dự án tương tự, tỷ suất lãi vay ngân hàng… và đặc biệt là tình hình kinh tế xã hội của các địa phương nơi bạn có dự án, tình hình kinh tế xã hội của đất nước ta (từ nguồn báo cáo thống kê). Nếu bạn có đầy đủ các thông tin này thì dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi sẽ rất có tính thuyêt phục.

Post A Comment