Đi siêu thị có nên mang  theo tai nghe iphone Hình ảnh  không còn xa lạ đối với mọi người là khi bước chân ra khỏi nhà đều có