Hiện nay trên thị trường sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ Lim khá được quan tâm bên cạnh các loại sàn Giáng Hương, sàn Căm xe hay sàn Chiu