Sàn gỗ công nghiệp Đức đã có từ rất lâu trên thế giới. Xem tại http://sangonguyenkim.com/pro/vi/pc11/san-go-duc.html . Thị trường sàn gỗ Việt Nam chiếm 30% là sàn gỗ công nghiệp Đức. Vật