Sàn gỗ Maika đến từ một quốc gia láng giềng với nền công nghệ kỹ thuật xuất sắc nhất đã mang đến thị trường Việt Nam và con người Việt Nam