thẩm tra dự toán Dự án gold Tower

Cho Dự án gold Tower hoi nếu xin phê duyệt 1/500 thì mình cần chuẩn bị những thủ tục nào và phần chuẩn bị các bản báo cáo hoặc bãn vẽ nào không ạ. Dự án gold Tower ơi cho minh hỏi chút.Công ty minh đang làm một cái dự án và công ty minh điều chỉnh quy hoạch 1/500, đang tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch.Dự án gold Tower cho mình hỏi các bước tiếp theo để hoàn chỉnh cái QH 1/500 để được cấp phép xây dựng. Xin các bác trên diễn đàn cho hỏi: Nhà thầu chỉ được phép thi công sau khi bản vẽ thi công đã được thẩm tra đóng dấu, phê duyệt đầy đủ hay có thể thi công trên cơ sở bản vẽ thi công chưa được thẩm tra? Văn bản nào quy định vấn đề này? Nhà thầu chỉ được thi công sau khi bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt. Dự án gold Tower đọc điều 72 của luật xây dựng về điều kiện khởi công công trình thì sẽ rõ! BQLDA cua em được Sở Nông Nghiệp thành lập, cấp Quyết định đầu tư là UBND tỉnh: Dự án gold Tower đã xong giai đoạn đấu thầu chuẩn bị vào xây lắp. Vừa qua do giá cả thị trường có biến động về giá cả. Chủ đầu tư đã xin phê duyệt lai Tổng mức đầu trư và đã có quyết định của UBND tỉnh. Trong quá trỉnh điều chỉnh lại dự toán ban quản quản lý đã thuê tư vấn thẩm định lại dự toán và chinh cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Khi thanh toán cho nhà tư vấn thẩm định dự toán thi phong kế hoạch Sở mNông nghiệp nói trong KHDT không xin cấp quyết đinh đầu tư thì không được thanh toán cho tư vấn. Vậy vấn đề đó đúng hay sai. nếu ban QLDA vấn thanh toán cho cho tư vấn thẩm định dư toán có được không, nếu không được thì luật nao quy định.

Post A Comment